Contact Info

Het Oogt

De Hank 6
3958 GJ Amerongen

Email: info@hetoogt.nl

Mob : 06-52300698

KVK : 30245634

PostHeaderIcon TrademarksGebruik van naam en logo('s) zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Het Oogt. Ongeoorloofd gebruik en misbruik van de naam en het logo zijn strafbaar volgens het internationale merkenrecht.

Alle teksten op deze website zijn eigendom van de Het Oogt. Niets van deze website mag dan ook worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Het Oogt.

De naam Het Oogt is exclusief eigendom van de Het Oogt.

De beeldmerken en/of namen van de op deze website genoemde andere bedrijven en organisaties zijn eigendom van deze respectievelijke bedrijven/organisaties. Gebruiksregels omtrent deze onderdelen welke te vinden zijn op deze website dienen te worden geregeld met de respectievelijke eigenaar.

Bij misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de naam of beeldmerken van de Het Oogt zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie. Eventueel hierdoor ontstane schade, zowel materieel als immaterieel zal worden verhaald op de hiervoor verantwoordelijke.